Barion Pixel

HATHA-JÓGA PRADÍPIKÁ 1.-8.

Tudástár bejegyzés:

HATHA-JÓGA PRADÍPIKÁ 1.-8.

ELSŐ FEJEZET – AZ ÁSZANÁK

srí-ádináthája namó ‘sztu taszmai jénópadistá hatha-jóga-vidjá

vibhrádzsaté prónnata-rádzsa-jógam áródhum iccshór adhiróhiníva /1/

Dicsőséget Ádináthának (Sivának), aki kifejtette a hatha-jóga tudományát, ami lépcső gyanánt vezeti a gyakorlót rádzsa-jóga magasabb szintjei felé.

Sivát tartják a hatha-jóga tudomány atyjának, aki megtanította azt az emberiségnek. Ezt a nézetet a Gheranda-szamhitá is osztja (2.1-2.), mely szerint az Úr Siva 8 400 000 ászanát pbált ki, és ebből 84-et emelt ki. Gheranda Muni szerint e 84-ből csupán 32 hasznos az emberiség számára. Ugyanakkor Siva a Nátha hagyomány eredetének is tekinthető, hiszen a következő versben felsorolt mesterek (főleg Matszjéndranátha és Górakhnátha) a Nátha tradíció (ami szanszkritül fenntartót jelent) híres gurui voltak.

Fontos még megérteni az astanga-jóga, a hatha-jóga és rádzsa-jóga elnevezések közötti kapcsolatot. Az astanga-jóga mindkettőt magában foglalja, míg a hatha-jóga főként az alsóbb lépcsőfokokat (ászana és pránájáma) emeli ki a jóga lépcsőjéből, míg a rádzsajóga (királyi jóga) dominánsan az utolsó három lépcsőfokra (dháraná, dhjána és szamádhi) építkezik. Nyilván minden jóga célja a rádzsa-jóga, a hatha-jóga gyakorlói viszont fontosnak tartják az alapok (ászana és pránájáma) megfelelő elsajátítását, mivel az könnyebben elvezet a rádzsa-jóga magasabb szintjeire. A ha-tha szóösszetétel a nap és a hold-energiákra vonatkozik, amelyek az ídá és pingalá-nádíkban (energiavezetékekben) keringenek), és a hatha-jóga gyakorlatainak célja a harmónia megteremtése ezen energiák között.

A szanszkrit versek után, amelyeket fonetikus átírással közlök, vastag betűvel szedtem a

versek fordítását, majd normál betűvel magyarázatokat fűztem hozzá.

pranamja srí-gurum nátham szvátmáráména jóginá

kévalam rádzsa-jógája hatha-vidjópadisté /2/

 

Jógi Szvátmáráma, miután először tiszteletét ajánlotta gurujának, Srínáthának,

elmagyarázza a hatha-jógát, amely csupán előkészület a rádzsa-jóga eléréséhez.

A mű szerzője Jógi Szvátmáráma (a neve azt jelenti, hogy az, aki a saját önvalójában leli örömét; szva – saját, átmá – önvaló, áráma – aki boldogságot tapasztal). Mint ahogyan a védikus kultúrában szokásos, mielőtt mondanivalójába kezd, felajánlja a tiszteletét a gurujának, akitől e tanítások származnak, és az áldását kéri, hogy a törekvése sikerrel járjon.

bhrántjá bahu-mata-dhvánté rádzsa-jógam-adzsánatám

hatha-pradípikám dhatté szvátmárámah kripákarah /3/

 

A sokféle vélemény nyomán fakadó sötétség okán az emberek képtelenek megérteni

a rádzsa-jógát. Együttérzésében Szvátmáráma összeállította ezt a Hatha-pradípikát,

hogy eloszlassa ezt a sötétséget.

A védikus irodalom (és azon belül a jóga-írások) célja az, hogy a bennük rejlő tudás által szétoszlassák a tudatlanság sötétségét az emberiség fejében. Ez a vers megmagyarázza a mű címét, ugyanis a pradípiká kifejezés lámpást, mécsest jelent, amely eloszlatja a sötétséget.

hatha-vidjám hi matszjéndra-góraksádjá vidzsánaté

szvátmárámó ‘thavá jógí dzsáníté tat-praszádatah /4/

 

Matszjéndra, Góraksa, és a többi [guru] ismerte a hatha-vidját, és az ő kegyükből

 

Jógi Szvátmáráma is tőlük sajátította azt el.

A vidjá kifejezést tudást, tudományt jelent. A vers egy fontos elvet emel ki: a mester és tanítvány kapcsolatában a tanítványnak elégedetté kell tennie a mestert a törekvésével és a szorgalmas tanulással, mert a valódi tudás a mester áldásából nyilvánul meg a tanítvány szívében.

srí-ádinátha-matszjéndra-sábará-nanda-bahiraváh

csaurangí-mína-góraksa-virúpáksa-bilésajáh /5/

 

manthánó bhairavó jógí sziddhir buddhascsa kanthadih

kórantakah szuránandah sziddhipádas csa csarpatih /6/

 

kánérí púdzsjapáddas csa nitjanáthó nirandzsanah

kapálí bindunáthas csa kákacsandísvaráhvajah /7/

 

allámah prabhudévas csa ghódácsólí csa tintinih

bhánukí náradévas csa khandah kápálikasz tathá /8/

 

A korábbi időkben a következő sziddhák (megvilágosult mesterek) léteztek:

 1. Srí Ádinátha (Siva)
 2. Matszjéndra
 3. Sábara
 4. Ánanda
 5. Bhairava
 6. Csaurángí
 7. Mína
 8. Góraksa
 9. Virúpáksa
 10. Bilésaja
 11. Manthána
 12. Bhairava
 13. Sziddhi
 14. Buddha
 15. Kandhadi
 16. Kórantaka
 17. Szuránanda
 18. Sziddhipáda
 19. Csarpati
 20. Kánérí
 21. Púdzsjapáda
 22. Nitjanátha
 23. Nirandzsana
 24. Kapálí
 25. Bindunátha
 26. Kákacsandísvara
 27. Alláma
 28. Prabhudéva
 29. Ghódácsólí
 30. Tintini
 31. Bhánukí
 32. Náradéva
 33. Khanda
 34. Kápálika stb.

 

A sorrend vélhetőleg nem teljes, és ha mindegyik megelőző mesterre egy emberöltőt számítunk (50 év, bár az esetüknben ez sokkal több is lehetne), akkor ez már 1700 évet jelent, tehát ez a tudomány ilyen formában minimum az i.e. 3. században létezett, de persze a mű tanulásga szerint már az univerzum kezdete óta birtokolja az Úr Siva.